ข้อมูลพัสดุคงเหลือในระบบ
ชื่อพัสดุ
จำนวนพัสดุคงเหลือในระบบ
กรรไกร
15
เก้าอี้
70
กระดาษ
22
กระดาษ A3
10
กระดาษ PHOTO ด้าน
24
กระดาษ A4
20
กระดาษ PHOTO (แบบมันวาว)
1
กระดาษสวย(ตราวิทยาลัย)
10
กระดาษสี คละสี
20
กระดาษลายเส้น
10
กล่องใส่แฟ้ม
10
กาว 2 หน้าบาง
10
กาว 2 หน้าหนา
20
กาวแท่ง UHU
10
กาวกระปุกTOA LA-22S
25
คริปหนีบกระดาษ กลาง (E110)
25
คริปหนีบกระดาษ เล็ก (E112)
20
คริปหนีบกระดาษ ใหญ่ (E108)
23
ซองจดหมาย (ซองขาว)
12
ซองน้ำตาล A4 ขยาย
10