ข้อมูลพัสดุคงเหลือในระบบ
ชื่อพัสดุ
จำนวนพัสดุคงเหลือในระบบ
ซองน้ำตาล กลาง
20
ซองน้ำตาล-ใหญ่
25
ซองบัตร (ใส)
25
เทปใส 1 นิ้ว
25
บมีดคัตเตอร์ เล็ก
20
ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่
20
ปากกาเคมี-สีแดง
10
ปากกาเคมี-สีน้ำเงิน
10
ปากกาไวท์บอร์ดจัมโป้ (สีน้ำเงิน)
10
ปากกาไวท์บอร์ด-สีแดง
12
ปากกาไวท์บอร์ด-สีน้ำเงิน
12
แปรงลบกระดาน
10
แผ่น CD
30
แผ่น DVD
35
ฟอร่าเทป
10
แฟ้ม No.2100F (คละสี)
1
แฟ้ม No.A992 (คละสี)
10
แฟ้มซองผูกเชือก (คละสี)
10
ลิ้นแฟ้ม
32
ลูกแม็ก เบอร์ 10-1m
18