ข้อมูลพัสดุคงเหลือในระบบ
ชื่อพัสดุ
จำนวนพัสดุคงเหลือในระบบ
ลูกแม็ก เบอร์ 8-1m
9
ลูกแม็ก เบอร์ 3-1m
15
ลูกแม็ก เบอร์ 35-1m
19
ลูกแม็ก เบอร์ 1210FA-H
3
ลูกแม็ก เบอร์ 1215FA-H
8
ลูกแม็กยิง
14
ลวดเสียบกระดาษ
6
แลคซีน 1 1/2
11
แลคซีน 2
1
สติ๊กเกอร์ขาว A4
1
สติ๊กเกอร์ใส
1
สติ๊กเกอร์ติดขอบ
1
สีเมจิก
1
ไส้แฟ้ม
500
หมึกเติมไวท์บอร์ด-สีแดง
10
หมึกเติมไวท์บอร์ด-สีน้ำเงิน
10
หมึกเติมตลับชาติ-สีแดง
1
หมึกเติมตลับชาติ-สีน้ำเงิน
1
ไม้กวาดทางมะพร้าว (ใหม่)
10
ไม้กวาดดอกหญ้า (ใหม่)
10