ข้อมูลพัสดุคงเหลือในระบบ
ชื่อพัสดุ
จำนวนพัสดุคงเหลือในระบบ
ไม้กวาดหยากไย่
10
กระดาษF4
1
ปากกาลบคำผิด
12
ปากกาแดง
50
ปากกาดำ
50
ปากกาน้ำเงิน
10
ปกใส
5
น้ำยาล้างห้องน้ำ
10
น้ำยาถูพื้น
10
น้ำยาเช็ดกระจก
10
ไม้ถูพื้น
5
แปรงขัดห้องน้ำ
2
ไม้ปัดขนไก่
2